Zamknij

NGO

23:03, 15.10.2021
To już 27. edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, który w całości jest skierowany do pomorskich organizacji pozarządowych. "Nagroda promuje postawy prospołeczne i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, a sama gala jest od lat największym świętem III sektora w naszym województwie." - mówi Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC, organizator konkursu.
12:24, 07.09.2021
Zbliża się kolejny Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. W hufcach na terenie całego kraju odbywają się wybory delegatów. Również w Chorągwi Gdańskiej ZHP.
12:21, 21.06.2021
Aktywność po czasie związanym z pandemią COVID powoli wraca do dawnych czasów za krytymi tak bardzo tęsknimy. Regularnie kolejne obszary aktywności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych są przywracane.
21:21, 16.05.2021
Energa z Grupy ORLEN przekazała sprzęt komputerowy niezbędny do codziennej pracy oraz prowadzenia warsztatów dla osób niesłyszących z Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół Effetha.
21:01, 16.05.2021
W sobotę, 15 maja 2021, został mianowany nowy kapitan żaglowca szkolnego Związku Harcerstwa Polskiego sy Zawisza Czarny.
23:40, 27.04.2021
Przed nami kolejny - tym razem jubileuszowy Zlot Wędrowników Chorągwi Gdańskiej - Jamboree On The Trail Chorągwi Gdańskiej!
20:45, 25.04.2021
W konkursie "Po pierwsze Rodzina!" dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych ? stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych i do spółdzielni socjalnych.
22:53, 25.03.2021
"Zawisza Czarny" wypiękniał. Żaglowiec przeszedł gruntowny, największy od 20 lat remont. Główne prace już się zakończyły. Teraz na pokładzie trwają ostatnie, porządkowe szlify. Odnowiona jednostka już wkrótce rozpocznie nowy sezon i uda się na pierwsze morskie wyprawy w tym roku.
10:54, 03.03.2021
Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.
3
21:13, 27.02.2021
Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem uchwały przygotowanym w ramach tzw. Inicjatywy Lokalnej, przez Bryzę we współpracy z partią Zieloni i Inicjatywą Polska.
20:05, 22.02.2021
Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z przedstawicielami krajowych organizacji harcerskich i skautowych z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
22:28, 09.02.2021
6 lutego Rada Naczelna ZHP wygasiła mandat naczelniczce harcmistrzyni Annie Nowosad, która pełniła tę funkcję od 8 grudnia 2017 roku.
21:06, 07.12.2020
Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ich współpracy z miastem. Znamy już nowy skład rady na kadencję 2021-2023.
12:19, 29.11.2020
5 gdyńskich stowarzyszeń z różnych części miasta przygotowało wspólną listę rekomendacji do Medalu Kwiatkowskiego. Przekazano ją Radzie Miasta Gdyni do rozpatrzenia, opatrując każdą z kandydatur obszernym uzasadnieniem.
12:11, 16.11.2020
III Szczep to środowisko trzech jednostek 7 GGZ Misie Szczęślaczki, 7 GDH Wilki oraz 53 GDSH Stefany, działających w dzielnicy Gdynia Leszczynki.